0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Dịch vụ luật sư tư vấn chia thừa kế tại Long Khánh

Liên hệ hotline để tư vấn hoặc thuê luật sư ly hôn

Mục Lục Bài Viết

Văn phòng Luật Sư Nguyên chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn chia thừa kế tại Long Khánh, Đồng Nai. Chia thừa kế theo di chúc, chia thừa kế theo pháp luật và đại diện ủy quyền tham gia tranh tụng trong các vụ án chia di sản thừa kế.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ luật sư và nhân viên tại Văn phòng luật sư Nguyên đã chinh phục được nhiều khách hàng khó tính trở thành Văn phòng luật sư uy tín ở Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

Khi nào cần luật sư tư vấn chia thừa kế

Phân chia di sản thừa kế là nhu cầu của các cá nhân, tổ chức khi phát sinh tranh chấp liên quan đến việc để lại di sản thừa kế, hưởng di sản thừa kế hoặc đơn giản là lập văn bản phân chia di sản thừa kế, lập di chúc sao cho hợp pháp. 

Chia thừa kế theo quy định pháp luật là gì?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Như vậy, theo quy định pháp luật dân sự việc thừa kế có thể thực hiện theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tổ chức vẫn được quyền hưởng thừa kế theo di chúc.

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Thừa kế theo di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Cá nhân được quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi chết, tuy nhiên để di chúc có hiệu lực thì phải tuân thủ những quy định pháp luật.

 • Về hình thức của di chúc:

+ Di chúc miệng (trường hợp người để lại di sản bị cái chết đe dọa không thể lập di chúc bằng văn bản thì mới được lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ)

+ Di chúc bằng văn bản:

 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định về Nội dung di chúc của Bộ luật dân sự 2015).

 1. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng :

 Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng.

Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định về nội dung và quy định về người làm chứng của Bộ luật dân sự 2015.)

 1. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực:

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

 • Về điều kiện để di chúc hợp pháp:

Điều 630. Bộ luật dân sự quy định:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Long Khánh
Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại Long Khánh
 • Di chúc có hiệu lực khi nào?
 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

 • Những trường hợp thừa kế theo pháp luật:

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Dịch vụ luật sư tư vấn chia thừa kế tại Long Khánh, Đồng Nai

 • Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật
 • Luật sư tư vấn hình thức di chúc phù hợp với nhu cầu của khách hàng, soạn thảo, lập di chúc đúng với quy định của pháp luật
 • Luật sư tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, luật sư tư vấn chia thừa kế tại Trảng Bom sẽ tư vấn đầy đủ cho khách hàng về quy định pháp luật về việc chia thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế, di sản thừa kế, quy trình tố tụng.
 • Tư vấn về thừa kế, tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn về thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Luật Sư sẽ trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý khách hàng. Đại diện khách hàng trong toàn bộ quá trình tố tụng tại Tòa án, theo đó khách hàng không cần đi lại nhiều nơi, nhiều lần tốn thời gian, công sức.

Ngoài ra, Văn phòng Luật Sư Nguyên còn cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý khác theo quy định định của pháp luật Việt Nam.

Giới thiệu về dịch vụ luật sư tư vấn chia thừa kế tại Long Khánh, Đồng Nai của Văn phòng luật sư Nguyên

Với mục tiêu hành nghề: luôn đồng hành cùng quý khách trong mọi lĩnh vực liên quan đến pháp luật. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện, hiệu quả. Đồng thời tạo dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác bền lâu với khách hàng.

Đến với Văn phòng luật sư uy tín ở Đồng Nai chúng tôi, bạn không chỉ nhận được sự tư vấn pháp luật tận tâm. Mà còn được tư vấn các giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề pháp lý bởi các chuyên gia. Nhờ đó chúng tôi hân hạnh khi dành được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Dịch vụ luật sư tư vấn chia thừa kế tại Long Khánh, Đồng Nai cam kết

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho khách hàng thuộc hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, người có công với cách mạng.

 • Luật sư tư vấn tận tậm, toàn diện các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải.
 • Báo phí thuê luật sư, phí đại diện ủy quyền, thực hiện dịch vụ pháp lý rõ ràng, công khai
 • Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên.
Văn phòng luật sư Nguyên
Luật sư tư vấn đất đai tại Long Khánh – Văn phòng luật sư Nguyên

Quy trình tiếp nhận của Luật sư Đồng Nai

Bước 1. Tiếp nhận thông tin khách hàng và sơ bộ sự việc qua kênh online (zalo, mail, điện thoại) hoặc trực tiếp tại Văn phòng luật sư.

Bước 2. Hỏi về yêu cầu của khách hàng và báo phí dịch vụ

Bước 3. Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng.

Văn phòng luật sư Đồng Nai
Văn phòng luật sư Đồng Nai

Địa chỉ Văn phòng luật sư tại Đồng Nai

Văn phòng Luật Sư Nguyên với lợi thế có 02 văn phòng, vô cùng thuận tiện cho khách hàng:

 • Trụ sở tại: Số 170, Tổ 1, KP. 3, TT. Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
 • Chi nhánh: Số 41, Cách mạng tháng tám, P. Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai

Chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý hàng ngàn khách hàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Luật Sư Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực. Cung cấp các dịch vụ pháp lý tại Đồng Nai được khách hàng tin tưởng.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Tư vấn miễn phí qua số điện thoại (có zalo) để gặp Luật Sư Tư Vấn: 0347.567.150 Luật sư Nguyễn Thảo

Tư vấn qua Fanpage của Văn phòng:

Thông tin liên hệ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn