0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Tran Khanh Duy

Trần Khánh Duy

Kinh nghiệm

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai như: thủ tục tách thửa, đăng ký biến động, sang tên, … và hiện tại đang công tác tại Văn phòng luật sư Nguyên

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật tổng hợp, giải quyết tranh chấp cá nhân, tranh chấp lao động; Tranh chấp chia tài sản chung, nợ chung của vợ chồng; Tranh chấp chia tài sản chung, chia thừa kế, …

Thành tích

Thực hiện nhiều hồ sơ đăng ký biến động, tách thửa mỗi năm