0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Chính sách hỗ trợ theo quyết định 28/2021/QĐ-TTG

Mục Lục Bài Viết

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG DO DỊCH COVID THEO QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTG VỀ HỖ TRỢ NLĐ, NSDLĐ TỪ QUỸ BHTN
Tình huống: Tôi là công nhân làm việc tại 1 Công ty ở Đồng Nai, đóng bảo hiểm được 02 năm đến tháng 8/2021 thì chấm dứt hợp đồng lao động nên không tiếp tục đóng bảo hiểm nữa. Vậy tôi có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 28/2021 không?
Trả lời:

Theo quyết định 28/2021/QĐ-TTG về hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ từ quỹ BHTN hướng dẫn Nghị quyết 116 quy định:

Đối tượng được hưởng:

(1) NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp sau:

– NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

– NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

(2) NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Riêng đối với đối tượng không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ ốm đau, thai sản tạm thời không lập trong danh sách chi đợt này chờ ý kiến của Bộ lao động thương bing và xã hội.

Thời gian đóng BHTN làm căn cứ tính

Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của người lao động tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của NLĐ là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Cách thức thực hiện:

Đối với người lao động đang tham gia BHTN sẽ do doanh nghiệp lập danh sách hưởng theo thủ tục 600l. (Phải kiểm tra kỹ số tháng BHTN trước khi ký số để chi tiền).

Đối với người lao động đã nghỉ việc thì tự làm thủ tục trên phần mềm VssID.

=> Đối với trường hợp của bạn vì bạn chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 nên có thể được hưởng hỗ trợ theo quyết định trên. Đối với NLĐ đã nghỉ việc sẽ tự thực hiện thủ tục để hưởng hỗ trợ thông qua phần mềm VssID của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Để được tư vấn cụ thể hơn, quý khách có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng luật sư Nguyên hoặc qua số điện thoại 0982 971 055 – 0347 567 150.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn