0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Chính thức khai tử chứng minh nhân dân và điểm mới của luật căn cước

Dịch vụ luật sư tại huyện Thống Nhất

Mục Lục Bài Viết

Chính thức “khai tử” chứng minh nhân dân và những điểm mới của luật căn cước

Luật căn cước số 26/2023/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 có những điểm mới đáng quan tâm.

Chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước (Điều 3 Luật căn cước)

Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này.

Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Chính thức khai tử chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân

Theo đó, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024. Các loại giấy tờ đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trong thẻ. Trường hợp công dân có nhu cầu được cấp đổi thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Chính thức khai tử chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2015 

Theo Điều 46 luật căn cước quy định Chứng minh nân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2014.

Quy định việc bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước (Điều 18 Luật căn cước)

Thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào băng thông tin nơi đăng kí khai sinh và nơi cư trú.

Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước (Điều 18 và Điều 19 Luật căn cước)

Điều này quy định Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp tẻh căn cước theo nhu cầu.

Công dân Việt Nam có nơi cư trú gồm nơi thường trú hoặc nơi tạm trú hoặc nơi ở hiện tại được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thẻ căn cước mới thay thông tin nơi thường trú bằng thông tin nơi cư trú).

Cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi (Điều 23 Luật căn cước)

Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho nguời duối 06 tuổi qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Không thu nhận thông tin nhận dạng và trắc sinh học đối với người dưới 06 tuổi.

Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cuớc cho nguời gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (Điều 3 và điều 30 Luật Căn cước)

(1) Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tuỳ thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam , chừa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên.

(2) Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ.

Những điểm mới của Luật căn cước
Văn phòng luật sư Đồng Nai

Bổ sung quy định cấp căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33 Luật căn cước)

(1) Mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 Căn cước điện tử. Căn cước điện tữ của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ công an tạo lập ngay khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài sản định danh điện tử mức độ 01 (VneID).

(2) Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân).

Bổ sung quy định thu thập thông tin trắc sinh học (Điều 16 và Điều 23)

(1) Thu thập thông tin trắc sinh học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện cấp tẻh căn cước.

(2) Thông tin trắc sinh học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước.

Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước 

Theo Điều 22 của Luật căn cước quy định về tích hợp thông tin vào căn cước như sau:

(1) Thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

(2) Người dân để nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện cấp thẻ căn cước.

(3) Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị sử dụng tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó thông thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Trên đây là những điểm mới cơ bản của luật căn cước, để đọc toàn văn mời bạn đọc tìm đọc Luật căn cước số 26/2023/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2023

Điểm mới của luật căn cước
Nguồn: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư- Điểm mới của luật căn cước

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÚNG TÔI CAM KẾT:

  • Tư vấn pháp lý cho khách hàng một cách tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả;
  • Tư vấn phương thức thực hiện, giải quyết vấn đề pháp lý cụ thể;
  • Báo phí dịch vụ luật sư ở Đồng Nai với giá cạnh tranh nhất, minh bạch và cam kết hoàn trả toàn bộ tiền phí dịch vụ nếu vi phạm hợp đồng dịch vụ pháp lý.
  • Tư vấn pháp luật miễn phí tại Đồng Nai cho những người có hoàn cảnh khó khăn; Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện các dịch vụ luật nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn