0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân

Liên hệ luật sư tư vấn tín dụng tiêu dùng

Mục Lục Bài Viết

Tại sao cần thực hiện chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Sổ đỏ, sổ hồng là tên gọi ngắn gọn mà mọi người thường sử dụng cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Do chính sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng thời kỳ khác nhau và do nhu cầu của cá nhân kê khai cấp Giấy chứng nhận nên ngày nay vẫn thường xuyên thấy những cuốn sổ đỏ cấp cho “hộ ông …, hộ bà …

Do vậy, khi thực hiện các quyền liên quan đến chủ sử dụng đất lại phải lôi hết cả hộ về cùng ký vô cùng nhiêu khê, phức tạp. Chưa kể các thành viên hộ gia đình sau nhiều năm không còn ở chung một địa phương, người đi du học, người lập gia đình đi định cư nước ngoài. 

Tình huống tư vấn: Năm 1998, gia đình tôi có mua một thửa đất tại tỉnh Đồng Nai. Vào thời điểm làm hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình tôi được cấp sổ đứng tên hộ gia đình. Vì lúc đó tôi không để ý và cũng chưa cần sử dụng giấy tờ nhiều nên cứ để như vậy.

Đến năm 2015, con gái của chúng tôi chuyển sang Canada định cư. Nay vợ chồng tôi muốn làm thủ tục vay vốn ngân hàng hay mua bán gì đều khó khăn vì sổ đứng tên hộ gia đình nên cần chữ ký của tất cả thành viên trong gia đình. Có cách nào chuyển tên từ hộ gia đình sang tên tôi hoặc vợ tôi để thuận tiện trong các giao dịch dân sự không ạ?

Quy định của pháp luật về hộ gia đình sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 3 Luật đất đai quy định:

“29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

30. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.”

Theo quy định tại Điều 212 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản chung của các thành viên gia đình sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với nhau.

Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc các tài sản là nguồn thu nhập chính của gia đình thì việc thỏa thuận phải dưới sự thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên trong gia đình là những người đã thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ một số trường hợp luật có quy định khác.

Do đó, trong trường hợp sổ đứng tên hộ gia đình thì phải được sự đồng ý của tất cả thành viên hộ gia đình, bất kể người đó còn ở Việt Nam hay nước ngoài.

Để thuận lợi trong các giao dịch và nếu được sự đồng ý của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất bạn nên chuyển quyền sử dụng đất từ hộ sang cho cá nhân.

Luật sư tư vấn chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân
Luật sư tư vấn chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Phương thức thực hiện chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Bước 1. Lập hợp đồng chuyển nhượng/hợp đồng tặng cho hoặc văn bản thỏa thuận tại cơ quan có thẩm quyền.

 • Giấy tờ chuẩn bị:
 • Văn bản xác nhận thành viên hộ gia đình
 • Căn cước công dân, sổ hộ khẩu của tất cả thành viên hộ gia đình
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Phiếu yêu cầu công chứng
 • Kết quả: Hợp đồng chuyển nhượng/hợp đồng tặng cho hoặc văn bản thỏa thuận được công chứng.

Bước 2. Đăng ký biến động để sang tên giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai.

 • Giấy tờ kèm theo:
 • Đơn đăng ký biến động
 • Tờ khai lệ phí trước bạ
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất phi nông nghiệp
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Hợp đồng chuyển nhượng/hợp đồng tặng cho hoặc văn bản thỏa thuận đã được công chứng.

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được cấp phiếu hẹn và đúng thời hạn bạn liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai để lấy kết quả.

Điều 60 và Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

Điều 60. Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai.

Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

…….

5. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

a) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

b) Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính;

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

Luật sư tư vấn chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân
Luật sư tư vấn chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Đối với trường hợp của bạn: Vì 1 trong thành viên hộ gia đình hiện đang định cư tại Canada và chưa thể về nước vì lý do dịch bệnh. Nên để tiến hành được bước 1 bạn cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng ủy quyền. Cụ thể: Theo quy định của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada:

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN (LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN, TÀI SẢN)

Theo quy định mới của Việt Nam, kể từ ngày 10/04/2015, Đại sứ quán không nhận chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

Tuy nhiên, Đại sứ quán có thẩm quyền hợp pháp hóa tất cả các loại giấy tờ được Bộ Ngoại giao Canada chứng thực (authenticated). Do đó, các giấy tờ uỷ quyền liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản, phải được làm bằng song ngữ (Việt – Anh) và được công chứng (notarised) bởi Luật sư hoặc Công chứng viên Canada và được Bộ Ngoại giao liên bang Canada chứng thực.

Xin lưu ý: Bộ Ngoại giao Canada KHÔNG chứng thực các văn bản nếu như nội dung các văn bản đó không được soạn bằng một trong hai ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và được chứng thực dịch thuật bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Để thuận tiện, Quý vị nên tham khảo các mẫu hợp đồng uỷ quyền thường được sử dụng tại địa phương ở Việt Nam nơi gia đình cư trú, sau đó thêm phần tiếng Anh theo hướng dẫn của Đại sứ quán và ký trước mặt công chứng viên/luật sư..

– Để làm thủ tục hợp pháp hóa văn bản ủy quyền, Quý vị cần gửi những hồ sơ sau đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada:

 • Giấy ủy quyền đã được công chứng (Notarised) theo hướng dẫn trên.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, Thẻ Công dân, Bằng lái xe…) được công chứng (Notarised).
 • 01 bản photocopy gồm: bộ hồ sơ đã được công chứng (Notarised) và các giấy tờ cá nhân kèm theo (Hộ chiếu, chứng minh thư…) để lưu tại Đại sứ quán. Hồ sơ sẽ không được xử lý nếu không có đủ giấy tờ theo yêu cầu.

Bản sao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, bất động sản liên quan đến nội dung ủy quyền

Trên đây là tư vấn của Luật sư về trường hợp của bạn, để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng chuẩn bị hồ sơ liên quan và liên hệ luật sư

Liên hệ luật sư tư vấn chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân nhanh chóng

Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng luật sư qua 02 địa chỉ vô cùng thuận tiện sau:

Tư vấn miễn phí qua số điện thoại (có zalo) để gặp luật sư tưu vấn tại Long Khánh: 0347.567.150 Luật sư Nguyễn Thảo

Tư vấn qua Fanpage của Văn phòng:

Tư vấn thủ tục chuyển đổi sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân
Tư vấn thủ tục chuyển đổi sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Địa chỉ văn phòng luật sư tại Đồng Nai

Chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý hàng ngàn khách hàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Luật Sư Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực. Cung cấp các dịch vụ pháp lý tại Đồng Nai được khách hàng tin tưởng.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp ở Đồng Nai và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Gia đình bạn đang đau đầu vì sổ hộ gia đình – Hãy liên hệ luật sư tư vấn chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân tại Văn phòng chúng tôi để được thực hiện các dịch vụ luật nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn