0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền công chứng

Luật sư Trảng Bom

Mục Lục Bài Viết

Đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền công chứng tại Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Hợp đồng ủy quyền là gì?

Theo Điều 562 Bộ luật dân sự quy định:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 563. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”

Những trường hợp sau phải lập hợp đồng ủy quyền

 • Trong trường hợp ủy quyền có thù lao
 • Có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và
 • Có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì giấy ủy quyền này được thực hiện theo thủ tục công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch vì có sự thỏa thuận giữa hai bên (người ủy quyền và người được ủy quyền).

Lúc này, khi thực hiện công chứng hoặc chứng thực giấy ủy quyền cần phải có mặt của cả hai bên (người ủy quyền và người được ủy quyền).

Cụ thể như, chủ sử dụng đất không thể tự mình thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, tách thửa, đăng ký biến động, thế chấp, … thì có thể lập hợp đồng ủy quyền cho cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thay mặt thực hiện những công việc đó.

Nơi lập hợp đồng: Trong trường hợp này các bên phải thực hiện lập hợp đồng ủy quyền tại Văn phòng công chứng hoặc tại Uỷ bản nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đó.

Khi nào cần đơn phương hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Về nguyên tắc hợp đồng ủy quyền có giá trị chứng cứ không phải chứng minh.

Nghĩa là khi các bên trong hợp đồng ủy quyền xảy ra tranh chấp và khởi kiện ra Tòa án thì hợp đồng ủy quyền là căn cứ trực tiếp mà Tòa án xem xét giải quyết vụ án mà các bên không phải chứng minh về nội dung trong hợp đồng ủy quyền.

Bởi vì điều đó nên việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng phải tuân thủ theo pháp luật về công chứng, không thể dễ dàng hủy bỏ như những hợp đồng ủy quyền không được công chứng.

Theo Điều 51. Luật công chứng quy định:

Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
 2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

“Điều 52. Người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật.”

Quy định tại Bộ luật dân sự về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

“Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

 1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại;

Nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

 1. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý;

Nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.”

Thẩm quyền hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng

Văn phòng công chứng

Căn cứ khoản 2 Điều 51 Luật Công chứng 2014, thẩm quyền hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng là tổ chức hành nghề công chứng – nơi đã thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền và được tiến hành bởi công chứng viên.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 51:

“2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.”

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng đã chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi hoặc chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.

Tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Theo Khoản 11 Điều 26 và Khoản 6 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự quy định:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.”

 

“Điều 27. Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 2. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.
 3. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.
 4. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.
 5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài

hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

….”

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

 1. Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

….Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì Tòa án nơi người con đang cư trú có thẩm quyền giải quyết;

k) Tòa án nơi cha hoặc mẹ của con chưa thành niên cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

l) Tòa án nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

m) Tòa án nơi tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng có trụ sở có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;

….”

Thủ tục yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền đã được công chứng

Căn cứ khoản 3 Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định thủ tục công chứng việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng thực hiện tương tự như thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Như vậy, để thực hiện hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng, các bên phải lập hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền và thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng hủy bỏ này.

Thành phần hồ sơ:

 • Hồ sơ công chứng hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng gồm các loại giấy tờ sau:
 • Phiếu yêu cầu công chứng tại trụ sở hoặc Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có) (theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng);
 • Dự thảo Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã được công chứng (nếu có);
 • Bản chính Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và giá trị sử dụng hoặc giấy tờ khác của các bên;
 • Bản chính giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của các bên: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng độc thân…;
 • Sổ hộ khẩu của các bên;
 • Bản chính Hợp đồng ủy quyền đã được công chứng.

Trong trường hợp có tranh chấp thì tiến hành khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng dân sự.

Luật sư tư vấn đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền công chứng tại Trảng Bom, Đồng Nai

 • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng ủy quyền, đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền.
 • Hướng dẫn đương sự thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan.
 • Luật sư tư vấn, luật sư đại diện ủy quyền, luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khác hàng trong các  thủ tục khởi kiện tranh chấp đơn phương hủy hợp đồng công chứng tại Trảng Bom, Đồng Nai và các tỉnh thành khác trên cả nước.
 • Tư vấn cách thu thập chứng cứ, đưa ra các phương án hòa giải liên quan đến tranh chấp hủy hợp đồng ủy quyền.
 • Soạn đơn khởi kiện, và các văn bản tố tụng cho khách hàng.
 • Cử luật sư nghiên cứu hồ sơ, cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, cử luật sư tham gia bảo vệ khách hàng trong các tranh chấp hủy hợp đồng ủy quyền.

Để được tư vấn về dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Nguyên 24/7. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua qua SĐT: 0982971055 hoặc 0347567150

Luật sư tư vấn đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền công chứng
Luật sư tư vấn đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền công chứng

Tại sao nên chọn dịch vụ luật sư tư vấn đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền tại Trảng Bom

 • Tư vấn quy định của pháp luật về tranh chấp liên quan;
 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp hủy hợp đồng ủy quyền nhanh chóng, hiệu quả.
 • Đại diện ủy quyền giải quyết tranh chấp hủy hợp đồng ủy quyền cho đến khi xong vụ án.

Giới thiệu văn phòng luật sư Nguyên tại Trảng Bom, Đồng Nai

Văn phòng Luật sư Nguyên – nơi hội tụ nhiều Luật sư, Luật gia, Chuyên gia pháp lý giỏi. Là những người có thâm niên công tác, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

Luật sư tranh tụng giỏi tại Trảng Bom

Luật Sư sẽ trực tiếp tham gia, bào chữa/bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý khách hàng. Tại Tòa án các cấp trong các vụ án: Tranh chấp đất đai, Hình sự, Lao động, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hôn nhân và Gia đình,…

 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp về lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp sản xuất, …
 • Lên kế hoạch và thực hiện các thủ tục về doanh nghiệp/đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
 • Xử lý nhanh chóng các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp;…

Luật sư Nguyên là Văn phòng luật uy tín tại Trảng Bom

Cùng với đội ngũ Luật Sư, Chuyên Gia Pháp Lý liêm khiết giàu kinh nghiệm. Đội ngũ Luật sư của chúng tôi nhiệt tâm trong nghề, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc.

Với mục tiêu hành nghề: luôn đồng hành cùng quý khách trong mọi lĩnh vực liên quan đến pháp luật. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện, hiệu quả. Đồng thời tạo dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác bền lâu với khách hàng.

Đến với công ty luật uy tín ở đồng nai chúng tôi, bạn không chỉ nhận được sự tư vấn pháp luật tận tâm. Mà còn được tư vấn các giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề pháp lý bởi các chuyên gia. Nhờ đó chúng tôi hân hạnh khi dành được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp ở Trảng Bom và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Chúng tôi cam kết:

– Tư vấn pháp lý cho khách hàng một cách tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả;

– Tư vấn phương thức thực hiện, giải quyết vấn đề pháp lý cụ thể;

– Báo phí dịch vụ luật sư ở Trảng Bom ở mức cạnh tranh, minh bạch và cam kết hoàn trả toàn bộ tiền phí dịch vụ nếu vi phạm hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Liên hệ luật sư tư vấn đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền 

Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng luật sư qua 02 địa chỉ vô cùng thuận tiện sau:

Tư vấn miễn phí qua số điện thoại (có zalo) để gặp luật sư tưu vấn tại Long Khánh: 0347.567.150 Luật sư Nguyễn Thảo

Tư vấn qua tranh facebook của Văn phòng:

Địa chỉ văn phòng luật sư tại Đồng Nai

Chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý hàng ngàn khách hàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Luật Sư Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực. Cung cấp các dịch vụ pháp lý tại Đồng Nai được khách hàng tin tưởng.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp ở Đồng Nai và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện các dịch vụ luật nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn