0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, tranh chấp hợp đồng vay

Liên hệ luật sư tư vấn tín dụng tiêu dùng

Mục Lục Bài Viết

Do tình hình kinh tế khó khăn, công việc làm ăn kinh doanh không thuận lợi đặc biệt có nhiều cá nhân gia đình vay mượn ngân hàng, tổ chức cá nhân để giao dịch đặt cọc, mua bán đất đai. Kinh tế chững lại khiến vốn không được xoay vòng dẫn tới tình trạng nợ xấu, mất khả năng thanh toán.

Vậy khi cá nhân, tổ chức không tự mình đòi nợ có thể khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền. Viết đơn khởi kiện đòi nợ như thế nào, cách viết đơn đòi nợ, mẫu đơn đòi nợ cá nhân ra sao …

Văn phòng chúng tôi cung cấp mẫu đơn khởi kiện đòi nợ theo quy định để bạn đọc tham khảo.

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ theo quy định pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………………………………………………………………………….

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ………………………………………………………………………………………………….

 

              Người khởi kiện (16)

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện
Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện đòi nợ, mẫu đơn khởi kiện

Để tòa án nhận hồ sơ khởi kiện, thụ lý cho yêu cầu của mình người khởi kiện phải làm đúng theo yêu cầu, quy định. Dưới đây là hướng dẫn cách điền mẫu đơn khởi kiện 

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Đồng Nai, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Luật sư tư vấn mẫu đơn khởi kiện đòi nợ
Luật sư tư vấn mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện ủy quyền trong tranh chấp hợp đồng vay, đòi nợ

Soạn thảo hồ sơ, mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

  • Soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ (kiện đòi tài sản, tranh chấp hợp đồng) kèm các tài liệu liên quan để gửi tòa án;
  • Soạn thảo bản tự khai trong vụ án kiện đòi nợ, đơn phản tố, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đơn yêu cầu định giá tài sản và các đơn từ khác trong quá tố tụng tại Tòa án;
  • Soạn thảo bản ý kiến pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án tranh chấp kiện đòi tài sản, tranh chấp hợp đồng vay.

Luật sư đại diện ủy quyền đương sự tham gia trong toàn bộ vụ án kiện đòi nợ, đòi tài sản

  • Luật sư nhận ủy quyền đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong vụ án kiện đòi nợ, đòi tài sản..;
  • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án, tham gia phiên tòa, trình bày căn cứ, lý lẽ cho yêu cầu khởi kiện.
  • Tư vấn khách hàng những phương án thuận lợi cho việc thực hiện yêu cầu khởi kiện đòi nợ.
Luật sư tư vấn, tranh tụng
Luật sư tư vấn, tranh tụng

Liên hệ tới Văn phòng luật sư để được tư vấn

Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng luật sư qua 02 địa chỉ vô cùng thuận tiện sau:

Tư vấn miễn phí qua số điện thoại (có zalo) để gặp luật sư tư vấn: 0347.567.150 Luật sư Nguyễn Thảo

Tư vấn qua trang Fanpage của Văn phòng:

Địa chỉ văn phòng luật sư tại Đồng Nai

Chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý hàng ngàn khách hàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Luật Sư Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực. Cung cấp các dịch vụ pháp lý tại Đồng Nai được khách hàng tin tưởng.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp ở Đồng Nai và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Bạn đang băn khoăn không biết viết đơn khởi kiện đòi nợ như thế nào. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện các dịch vụ luật trong lĩnh vực khởi kiện đòi nợ, tranh chấp hợp đồng vay nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn