0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2002

Mục Lục Bài Viết

NÂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ 9 TRIỆU LÊN THÀNH 11 TRIỆU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ TỪ 1/7/2020.

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Cơ sở pháp lý: hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế; điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.

Ví dụ: A có mức thu nhập hàng tháng là 20.000.000 đồng. (A là lao động cư trú có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng).

Hàng tháng A phải đóng BHXH là 2.100.000 đồng => Số tiền thực lãnh còn lại của A là 17.900.000 đồng.

A có 1 đăng ký 1 người phụ thuộc nên được trừ 4.400.000 đồng

Giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế là 11.000.000 đồng

=> A phải nộp thuế TNCN hàng tháng = (20.000.000 – (2.100.000 + 4.400.000 + 11.000.000)) x 5% = 125.000 đồng

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn