0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 1/7/2020

Mục Lục Bài Viết

NÂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ 9 TRIỆU LÊN THÀNH 11 TRIỆU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ TỪ 1/7/2020.

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế; điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.

Ví dụ: A có mức thu nhập hàng tháng là 20.000.000 đồng. (A là lao động cư trú có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng).
Hàng tháng A phải đóng BHXH là 2.100.000 đồng => Số tiền thực lãnh còn lại của A là 17.900.000 đồng.
A có 1 đăng ký 1 người phụ thuộc nên được trừ 4.400.000 đồng
Giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế là 11.000.000 đồng
=> A phải nộp thuế TNCN hàng tháng = (20.000.000 – (2.100.000 + 4.400.000 + 11.000.000)) x 5% = 125.000 đồng

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn