0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh

Luật sư tư vấn nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh

Mục Lục Bài Viết

Nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh

Đăng ký thuế và nộp hồ sơ khai khuế lần đầu

Theo đó sau khi đăng ký hoạt động hộ kinh doanh cần đăng ký thuế và nộp tờ khai với cơ quan thuế tại nơi hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động.

“Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” (Điều 6 TT 95/2015 hướng dẫn thuế GTGT, thu nhập cá nhân).

Luật sư tư vấn nghĩa vụ nộp thuế của hộ kinh doanh
Văn phòng luật sư Nguyên

Nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài

Theo Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
b) Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
c) Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của tất cả các địa điểm kinh doanh.

Lưu ý:

Nếu thành lập trong 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cho cả năm;

Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100.000.000 đồng trở xuống

Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên không có địa điểm cố định

Hộ kinh doanh sản xuất muối, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập đối với hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.
Như vậy, hộ kinh doanh cá thể có tổng thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải đóng thuế GTGT, thuế TNCN.
Trường hợp thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thì nộp thuế theo quy định tại Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:
“Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
1. Nguyên tắc khai thuế
a) Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.
b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý.
c) Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.
2. Hồ sơ khai thuế
Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.
Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:
– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.
– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
– Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế.
– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy nếu hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp lệ phí môn bài, GTGT, TNCN nhưng vẫn phải thực hiện hồ sơ đăng ký thuế lần đầu với cơ quan thuế.

Luật sư tư vấn nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh
Văn phòng luật sư nguyên

Địa chỉ văn phòng luật sư tư vấn miễn phí tại Đồng Nai

Chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý hàng ngàn khách hàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Luật Sư Nguyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực. Cung cấp các dịch vụ pháp lý tại Đồng Nai được khách hàng tin tưởng.

Luôn phát triển không ngừng, nỗ lực cung cấp các dịch vụ pháp lý hoàn hảo, hiệu quả. Với phong cách tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khẳng định mình chính là một địa chỉ đáng tin cậy. Đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn luật pháp ở Đồng Nai và trợ giúp pháp lý cho quý khách.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện các dịch vụ luật nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn