0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Những điểm mới của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Dịch vụ luật sư ly hôn Đồng Nai

Mục Lục Bài Viết

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) số 15/2023/QH 15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, luật có hiệu lực từ 01/01/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương, 121 điều, tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành.

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế, cơ quan chủ trì thẩm tra: UB xã hội của Quốc hội

Theo đó, có nhiều điểm mới trong Luật khám chữa bệnh năm 2023 với mục tiêu lấy người bệnh là trung tâm của hoạt động khám chữa bệnh, tăng cường tự chủ, xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh.

Trong đó, nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề: Để tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề và thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Những điểm mới cơ bản của luật khám chữa bệnh năm 2023 như sau:

Quy định về nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề

 • Cụ thể, luật Khám chữa bệnh thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp Giấy phép. Giấy phép hành nghề có giá trị 05 năm.
 • Người hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám, chữa bệnh.
 • Quy định chặt chẽ việc kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử.

Luật khám chữa bệnh bổ sung quy định nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh

 • Luật bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
 • Bổ sung quy định cơ ở khám chữa bệnh phải ứng dựng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám chữa bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Luật quy định cụ thể và bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

 • Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa điểm đã đăng ký hành nghề, trừ các trường hợp pháp luật quy định.
 • Kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
 • Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh.
 • Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, hỏa hạn, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quyết định huy động của cơ quan, người có thẩm quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
 • Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xẩy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Lần đầu trong luật có quy định về Hội đồng Y khoa quốc gia 

 • Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng.
 • Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp để  xây dựng, ban hành bộ công cụ và tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm tra đánh giá.

Luật sửa đổi đã bổ sung thêm về đối tượng hành nghề, thêm 03 đối tượng phải có giấy phép hành nghề (Điều 26)

 • Dinh dưỡng lâm sàng;
 • Cấp cứu viên ngoại viện;
 • Tâm lý lâm sàng.

Điểm mới về việc cấp giấy phép hành nghề trong Luật khám chữa bệnh

 • Cụm từ “Chứng chỉ hành nghề” thay bằng “Giấy phép hành nghề”.
 • Việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn chuyển sang theo chức danh chuyên môn.
 • Thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc xét duyệt hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.
 • Quy định giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm.
những điểm mới cơ bản luật khám chữa bệnh năm 2023
những điểm mới cơ bản luật khám chữa bệnh năm 2023. Nguồn: website: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Chính sách thu hút đối với một số ngành trong luật khám chữa bệnh năm 2023

Nhà nước có chính sách về cấp học bổng như sau:

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;

Cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà nước hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu như sau:

Hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;

Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định tại điểm a khoản này nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

Tổng hợp bài viết từ Văn phòng luật sư Nguyên

Thông tin liên hệ:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn