0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn pháp luật

Mục Lục Bài Viết

Đất đai là tài sản lớn, tư liệu sản xuất của gia đình, xã hội. Từng giai đoạn nhà nước sẽ ban hành các quy định để quản lý đất đai riêng phù hợp cho từng thời kỳ của đất nước. Tranh chấp đất đai là tranh chấp xác định ai là người có quyền sử dụng đối với một phần diện tích đất nhất định.

Ngoài ra, còn có những tranh chấp liên quan đến đất đai như tranh chấp chia thừa kế có di sản là đất, tranh chấp hợp đồng đặt cọc, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng có tài sản là nhà đất, …

Trong phạm vi bài viết trình bày thủ tục tranh chấp đất đai theo nghĩa hẹp là những tranh chấp xác định ai là người có quyền sử dụng, định đoạt, chiếm hữu quyền sử dụng đất. Theo đó, khi có tranh chấp các bên cần tiến hành các bước được kể dưới.   

Giai đoạn 1. Tiến hành hòa giải tranh chấp đất đại tại cấp cơ sở

Cơ quan tiến hành: Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất đang tranh chấp sẽ tiến hành hòa giải cơ sở đối với tranh chấp đất đai.

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chng là quyn sử dụng đất,… thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.”

(Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP)

Đối với tranh chấp đất đai: là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

“1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.”

Căn cứ theo Điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Trong trường hợp đương sự cần luật sư tư vấn thêm trình tự thủ tục hoặc hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ liên quan chứng minh cho yêu cầu của mình hoặc nhờ tư vấn soạn đơn hòa giải tranh chấp đất đai có thể liên hệ luật sư tư vấn qua điện thoại 0982 971 055 (Luật sư NGUYỄN NAM).

Giai đoạn 2: Giải quyết tranh chấp đất đai sau khi hòa giải không thành

Khi các bên tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành (Có Biên bản hòa giải không thành) thì căn cứ theo Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

Trường hợp đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác theo quy định

“1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

Trường hợp đương sự không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ liên quan

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.”

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai của Văn phòng chúng tôi

Đối với các tranh chấp quyền sử dụng đất và tranh chấp liên quan đến đất đai

 • Tư vấn quy định của pháp luật về tranh chấp liên quan;
 • Hướng dẫn hoặc nhờ luật sư thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.
 • Được luật sư tư vấn thủ tục, phương án tối ưu nhất đối với trường hợp của gia đình mình. 
 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc;
 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi lại mặt bằng cho thuê, đòi lại đất cho ở nhờ, …

Có thể tham khảo thêm dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại bài viết: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp tại Trảng Bom, Đồng Nai

Đối với tranh chấp Dân sự, thừa kế, hợp đồng chuyển nhượng, đặt cọc, chia tài sản chung vợ chồng

 • Luật sư tham gia đại diện ủy quyền, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án;
 • Tư vấn các quy định chung về pháp luật dân sự và các thủ tục tố tụng dân sự;
 • Tư vấn và giải đáp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, tham gia giải quyết các tranh chấp tài sản.
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật, nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, bồi thường do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm;
 • Tư vấn các quy định về hợp đồng, phương án đàm phán giao kết hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết đòi bồi thường trong hợp đồng và ngoài hợp đồng.
 • Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế và giải quyết các tranh chấp thừa kế
 • Tư vấn và giải quyết các tranh chấp dân sự có yêu tố nước ngoài.
Luật sư tư vấn đất đai
Luật sư tư vấn đất đai

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÚNG TÔI CAM KẾT:

 • Tư vấn pháp lý cho khách hàng một cách tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả;
 • Tư vấn phương thức thực hiện, giải quyết vấn đề pháp lý cụ thể;
 • Báo phí dịch vụ luật sư với giá cạnh tranh nhất, minh bạch và cam kết hoàn trả toàn bộ tiền phí dịch vụ nếu vi phạm hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Tư vấn pháp luật miễn phí tại Đồng Nai cho những người có hoàn cảnh khó khăn; Tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

Hãy liên hệ luật sư để được tư vấn, thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực tranh chấp đất đai nhanh chóng, uy tín, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn