0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Cách viết đơn ly hôn như thế nào để Tòa án thụ lý

Dịch vụ luật sư ly hôn tại Trảng bom - Văn phòng luật sư

Mục Lục Bài Viết

Hiện nay nhiều người cần thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình nhưng không biết cách viết đơn yêu cầu ly hôn đơn phương như thế nào, Văn phòng chúng tôi cung cấp mẫu đơn ly hôn và hướng dẫn cách viết đơn ly hôn theo quy định để bạn đọc tham khảo

Mẫu đơn ly hôn đơn phương và cách viết đơn ly hôn theo quy định pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

 Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………………………………………………………………………………

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ……………………………………………………………………………………

 

              Người khởi kiện (16) 

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom
Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn cụ thể

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Phương thức nộp đơn ly hôn tại Tòa án

Sau khi đã được tư vấn cách viết đơn ly hôn và hoàn thiện hồ sơ, Khách hàng có thể tự mình nộp hồ sơ thông qua các phương thức sau:

Theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về gửi đơn khởi kiện đến Tòa án thì người khởi kiện lựa chọn gửi đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có để chứng minh yêu cầu khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án;

– Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

– Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)

Ngày khởi kiện được xác định là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Như vậy, người khởi kiện có quyền lựa chọn hình thức gửi đơn ly hôn đến Tòa án bằng hình thức qua đường bưu điện. Khi tiếp nhận hồ sơ, ngày khởi kiện ly hôn sẽ được xác định là ngày được ghi trên dấu của tổ chức bưu chính nơi gửi.

Dịch vụ luật sư tư vấn ly hôn tại Văn phòng luật sư Nguyên

  • Tư vấn cách viết đơn ly hôn, căn cứ các quy định của pháp luật, cơ sở thực tế để hai vợ chồng hoặc một trong hai bên vợ/chồng có quyền ly hôn;
  • Tư vấn điều kiện để được phép ly hôn thuận tình và điều kiện để được ly hôn đơn phương (ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng);
  • Soạn đơn, nộp đơn, nộp bộ hồ sơ khởi kiện ly hôn để tòa án thụ lý; Đóng tiền tạm ứng án phí, giao và nhận các văn bản tố tụng;
  • Tư vấn thời gian giải quyết các vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật;

Tại sao quý khách nên chọn dịch vụ tại chúng tôi:

  • Báo phí rõ ràng => Có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, xuất hóa đơn VAT
  • Tư vấn đầy đủ, toàn diện
  • Dịch vụ nhanh chóng, đỡ tốn thời gian của khách hàng
Luật sư ly hôn Trảng Bom Dịch vụ ly hôn thuận tình, Dịch vụ ly hôn đơn phương
Luật sư ly hôn Trảng Bom
Dịch vụ ly hôn thuận tình, Dịch vụ ly hôn đơn phương

Các gói Dịch vụ về Hôn nhân gia đình tại Văn phòng

  1. Tư vấn toàn bộ thủ tục ly hôn, hướng dẫn cách viết đơn ly hôn và soạn đơn theo yêu cầu của khách hàng 
  2. Tư vấn, soạn bộ hồ sơ ly hôn và gửi bộ hồ sơ tới Tòa án có thẩm quyền
  3. Dịch vụ luật sư ly hôn, bao gồm tư vấn, soạn bộ hồ sơ ly hôn, đại diện ủy quyền giao nhận các văn bản tố tụng.

Nhằm chia sẻ và đồng hành với quý khách hàng trong giai đoạn khó khăn, Văn phòng luật sư Nguyên áp dụng:

Năm 2023 Văn phòng triển khai gói dịch vụ giảm 10% giá dịch vụ đối với vụ án ly hôn đơn phương, thuận tình + Tư vấn miễn phí quy định pháp luật liên quan đến cấp dưỡng, quyền thăm nom con sau khi ly hôn + phương thức phân chia tài sản chung, nợ chung.

Để được gặp Luật sư tư vấn cách viết đơn ly hôn hãy liên hệ Luật sư Nguyễn Thảo qua số điện thoại/zalo: 0347567150.

Luật sư tư vấn cách viết đơn ly hôn
Luật sư tư vấn cách viết đơn ly hôn

Thông tin liên hệ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn