0347567150

Hotline

T2 07.00 - T7 05.00

Giờ Làm Việc

Cách Viết Đơn Ly Hôn Thuận Tình, Mẫu Đơn Ly Hôn

Dịch vụ luật sư tư vấn

Mục Lục Bài Viết

Viết đơn như thế nào cho đúng quy định, để Tòa án thụ lý hồ sơ khởi kiện là điều không phải dễ dàng.

Hiện nay nhiều người cần thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình hay còn gọi là đồng thuận ly hôn nhưng không biết cách viết đơn ly hôn thuận tình như thế nào, Văn phòng chúng tôi cung cấp mẫu đơn ly hôn và hướng dẫn cách viết đơn ly hôn thuận tình mới nhất theo quy định để bạn đọc tham khảo.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình theo quy định pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN ..…………………(2)

Họ tên người yêu cầu:1(3)…………………………………………………………….. Sinh năm:………………………………………

Địa chỉ(4):……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………… Fax:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có).

2…………………………………………………………….. Sinh năm:……………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… …………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………… Fax:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)……………………………………………………………………………………

việc như sau:……………………………………………………………………………………

 1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:……………………………………………………………………………………
 2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:……………………………………………………………………………………
 3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:……………………………………………………………………………………
 4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):……………………………………………………………………………………
 5. Thông tin khác(7):……………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1…………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

………., ngày……tháng……năm …(9)

        NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Luật sư tư vấn chế độ tài sản trong thời kỳ hôn nhân
Luật sư tư vấn chế độ tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn thuận tình

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, …)

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Phương thức nộp đơn ly hôn thuận tình tại Tòa án có thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về gửi đơn khởi kiện đến Tòa án thì người khởi kiện lựa chọn gửi đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có để chứng minh yêu cầu khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án;

– Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

– Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)

Ngày khởi kiện được xác định là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Như vậy, người khởi kiện có quyền lựa chọn hình thức gửi đơn ly hôn đến Tòa án bằng hình thức qua đường bưu điện. Khi tiếp nhận hồ sơ, ngày khởi kiện ly hôn sẽ được xác định là ngày được ghi trên dấu của tổ chức bưu chính nơi gửi.

Hiện tại Tòa án có triển khai dịch vụ nộp hồ sơ online, tuy nhiên chỉ không phải Tòa án cũng tiếp nhận hồ sơ online. Do đó, khi nộp hồ sơ ly hôn thuận tình, Khách hàng lưu ý để chọn đúng phương thức nộp nhanh và hiệu quả.

Luật sư tư vấn thủ tục, cách viết đơn ly hôn thuận tình
Luật sư tư vấn thủ tục, cách viết đơn ly hôn thuận tình

Dịch vụ luật sư tư vấn ly hôn thuận tình tại Văn phòng luật sư

 • Tư vấn căn cứ các quy định của pháp luật, cơ sở thực tế để hai vợ chồng hoặc một trong hai bên vợ/chồng có quyền ly hôn;
 • Tư vấn điều kiện để được phép ly hôn thuận tình và cách viết đơn thuận tình ly hôn khi hai vợ chồng thống nhất.
 • Soạn đơn, nộp đơn, nộp bộ hồ sơ khởi kiện ly hôn thuận tình để tòa án thụ lý; Đóng tiền tạm ứng án phí, giao và nhận các văn bản tố tụng;
 • Tư vấn thời gian giải quyết các vụ án ly hôn thuận tình theo quy định của pháp luật;

Các gói dịch vụ về thuận tình ly hôn tại Văn phòng Luật sư 

 1. Tư vấn, hướng dẫn đương sự chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, tư vấn cách soạn đơn ly hôn thuận tình và soạn thảo (Có nộp hồ sơ tới Tòa án có thẩm quyền).
 2. Dịch vụ ly hôn thuận tình trọn gói và hiệu quả: Bao gồm các dịch vụ tại số (1) và đại diện ủy quyền giao nhận các văn bản tố tụng tại Tòa án, đại diện đương sự trong vấn đề con chung, tài sản chung, nợ chung (nếu có).

Tại sao quý khách nên chọn dịch vụ tại chúng tôi:

 • Báo phí rõ ràng, trọn gói => Có Ký Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý và xuất hóa đơn VAT (thuế xuất hóa đơn là 10% trên hợp đồng).
 • Tư vấn đầy đủ, toàn diện toàn bộ thủ tục và các vấn đề liên quan.
 • Dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đi lại của khách hàng
Luật sư tư vấn thủ tục, cách viết đơn ly hôn thuận tình
Luật sư tư vấn thủ tục, cách viết đơn ly hôn thuận tình

Nhằm chia sẻ và đồng hành với quý khách hàng trong giai đoạn khó khăn, Văn phòng luật sư Nguyên áp dụng:

Văn phòng triển khai gói dịch vụ giảm 10% giá dịch vụ đối với vụ án ly hôn đơn phương, thuận tình + Tư vấn miễn phí quy định pháp luật liên quan đến cấp dưỡng, quyền thăm nom con sau khi ly hôn + phương thức phân chia tài sản chung, nợ chung đối với những khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định.

Để được gặp Luật sư tư vấn cách viết đơn ly hôn thuận tình và các vấn đề liên quan hãy liên hệ Luật sư Nguyễn Thảo qua số điện thoại/zalo: 0347567150.

Thông tin liên hệ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn